PRAKTISKE SPØRGSMÅL:
AC-fuldmægtig
Morten Lykke Olesen
Tlf: 9940 8255
FAGLIGE SPØRGSMÅL:
Studieleder
Lars Krull
Tlf: 9940 2705